Bussturism

Sedan 1920-talet har buss varit ett självklart val när en grupp människor ska ut och resa. Buss är inte bara ett sätt att transporteras på, bussen kan vara en plats för möten och är en stor del av den totala reseupplevelsen. Bussresor görs av skolklasser över dagen, av idrottsklubbar som ska iväg för att tävla eller kanske heja på sitt lag som spelar en bortamatch. Människor med intresse för mat, musik, kultur och upplevelser eller företaget som har konferens i fjällen använder sig av buss tillsammans med många andra personer runt om i landet som väljer bussen för att ta sig till nöjes- och underhållningevenemang.

 

År 2014 var hela busstrafikföretagens omsättning i Sverige 28,6 miljarder kronor. Sedan 2010 ökar branschen omsättning för varje år. År 2014 hade turist- och beställningstrafikföretagen en nettoomsättning på cirka 5,9 miljarder kronor med en ökning sedan 2007 på över 60 procent.

Det intressanta är att förutom en vinstgivande omsättning på 5,9 miljarder så bidrar varje resenär dessutom till tillväxt inom andra branscher när de spenderar pengar på sina bussresor. Detta innebär att köpcentrum, turistanläggningar, destinationer, museer, restauranger, hotell, affärer, upplevelseföretag (teatrar, konsertarrangörer, idrottsevenemang, m.m.) gynnas i direkt koppling till antalet bussresor som görs. En fortsatt ökning inom bussbranschen gynnar således många andra branscher positivt. Turistnäringen är särskilt viktig för utvecklingen i glesbygdsområden och betyder mycket för storstäderna som också är de mest attraktiva besöksmålen.

Snittutlägget för dagsresenärer har ökat från 920kr 2014 till 990kr 2015 och för övernattningsresenärer har snittutlägget ökat från 970kr till 1100kr.

Den största åldersgruppen för turistbussar är 66+ med 30 procent och den näst största gruppen är människor mellan 21 till 40 år som står för 25 procent. 41- till 65-åringar utgör  23 procent av alla bussturister och 21 procent är under 20 år gamla. 58 procent kvinnor och 42 procent män. 34 procent har hemmavarande barn medan 66 procent inte har det.

När svenskarna reser inrikes så reser de flest gånger till Stockholms stad. På andra plats kommer Västra Götalandsregionen och på tredje plats Göteborgs stad.

Den främsta syftet med våra resor är att besöka släkt och vänner. Shopping och inköp kommer på andra plats och har en ökande trend under de sista tre åren. Under våra övernattningar bor vi helst på hotell eller pensionat.

Buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Tryggt och komfortabelt samtidigt som resan ger låg miljöpåverkan. Ökat resande med bussen minskar transporternas negativa miljö- och klimatpåverkan.

 

Källa: Sveriges Bussföretag och Transportgruppen, 2016